E-mail: order@ipartak.com Write us

Writing of readable and engaging texts

Order textsQuality texts are the foundation of the website. Our team consists of dozens of professional copywriters who write for various Internet servers, fulfill sites with content, describe the services and products and much more. We select the best copywriters on the market, we check them thoroughly, we test the quality of their work and strive to increase it. All content written by us goes automatically through proofreading, so you do not have to worry about any errors, typos or senseless sentences.

What can we write?

 • PR articles
 • Press Releases
 • simple texts for website
 • products and services descriptions
 • Simple articles and interviews
 • slogans and mottos
 • texts for supporting websites
 • newsletters and promotional e-mails
 • instructions, descriptions and documentation
 • ghostwriting, e-books
 • creative writing, artistic texts, fiction
 • scenarios

How much does the service of our copywriters cost?

Less demanding texts

from 12$ / for a standard page

the least time-consuming texts
no proofreading
low expertise

one round of comments included

Moderately challenging texts

from 18$ / for a standard page

low time requirements
proofreading included in price
medium expertise

two rounds of comments included

Challenging texts

from 25$ / for a standard page

more time demanding
proofreading included in price
high expertise

three rounds of comments included

Individual text processing agreement

specific text inputs
lower and higher price
various expertise

What determines the price of copywriting?

 • Time involved in data collection and finding of information
 • Time involved in processing of texts
 • the degree of expertise of individual texts
 • client demand for quality texts
 • methodof use of texts and their adaptation
 • desireddelivery time and expressivity
 • required length of texts
 • the involvement of an external consultant or specialist

How do I find the price of texts?

The client always gets the price in advance, we advise him with selection and offer him customized solutions. Just tell us your requirements, needs and conditions.

How long texts do we write?

For the easier pricing the length of texts is determined by the number of pages, each of which is composed of 1,800 characters. The client itself can determine the length that suits him or leave us a free hand.

Why entrust our copywriters to write the content?

lower and higher expertise of texts

In our team we have specialists on different topics, so we can write more or less specialized texts.

Fast delivery of ordered work

We process texts at a predetermined time proportional to the expertise of theme, the scope of the project and requirements of the client.

Maximization of Quality and Control

All processed texts pass through client support, which guarantees customer satisfaction.

Active and fast communication

Customer support is available to clients every day and coordinates the progress of orders.

Texts without linguistic errors

A large team of experienced proofreaders guarantees grammatical and stylistic professionalism of texts.

Ability to edit and comment

Our text shall be deemed completed only if the client is maximally satisfied.

Long-term cooperation and discounts

We prefer a long-term partnership. We are able to offer attractive discounts.

Individual agreements with clients

Every order is unique, so we handle them as such. We meet all unique requirements.

How to order the service of our copywriters writers?

 1. Please contact our customer support. More

  Psaní marketingových textů a obecně jakéhokoliv textu je velmi širokou oblastí. Naše společnost pro vás může zpracovat nepřeberné množství textových materiálů a každý z nich má určitá specifika, která je nutné znát. Naše technická podpora vám pomůže se správným zadáním objednávky a poradí v případě, že nemáte s podobnými službami doposud žádné zkušenosti.

 2. Tell us the maximum information about the demanded texts. More

  Zpravidla platí, že více informací je lepší než méně. Napište nám vše, co požadujete za důležité. Klientská podpora se dotáže na doplňující otázky a případně rovnou zapojí vybraného textaře či copywritera. U náročných a rozsáhlých zakázek bude vytvořena dokumentace zakázky.

 3. We will begin to process texts at an agreed price. More

  V momentě, kdy bude stanoven rozsah zakázky a podrobné zadání, je zahájeno zpracování. Texty bude zpracovávat vybraný textař, který má s konkrétní oblastí maximum zkušeností.

 4. We will send you the first draft for comments. More

  Texty jsou připomínkovány po stránce obsahové. Až následně je prováděna korektura gramatiky a stylistiky.

 5. We will perform proofreading and issue an invoice. More

  Korektura textu je provedena naším vyškoleným korektorem. Následně vám zašleme finální text připravený k publikaci. Až jako poslední krok je vám zaslána faktura za naše služby.

Order texts